BP

BP je jednou z najväčších svetových spoločností zameraných na ropný a plynárenský priemysel, poskytujúca svojim zákazníkom pohonné hmoty pre dopravu, energie pre teplo a svetlo, maloobchodné služby a petrochemické produkty pre každodenné predmety.

Operácie spojené s rafináciou a marketingové aktivity sú rozosiate po celej Európe, keďže BP vlastní alebo má podiel v siedmich rafinériách v celom regióne. Maloobchodné miesta BP je bežne vidieť vo viacerých európskych krajinách. S viac ako 7 500 kvalitnými miestami po celej Európe, prevádzkuje BP jednu z najväčších maloobchodných sietí na kontinente.

Karta BP PLUS Fuel Card poskytuje komerčným zákazníkom všetkých veľkostí prístup k celej rade výhod, vrátane lepšej kontroly nákladov na pohonné hmoty a prístupu k ich rozsiahlej sieti voľne prístupných čerpacích staníc.

BP Cards

BP Homepage

printPrint