ARAL

S vedúcou sieťou približne 2 500 miest v Nemecku, je Aral číslo jedna na najväčšom európskom maloobchodnom trhu s palivami; Aral taktiež ponúka „Aral CardPlus“ a palivové karty „Aral CardTruck“ (pre nákladné vozidlá). Spoločnosť bola založená v Bochume v roku 1898 ako poskytovateľ kvalitných palív a mazív a v roku 1924 namiešala kombináciu aromatických a alifatických látok a vyvinula ako prvá na svete vôbec palivo „super triedy“ a dala tejto spoločnosti jej meno „Aral“. V roku 2002 sa stala spoločnosť Aral maloobchodnou značkou BP v Nemecku.

Aral Cards

Aral Homepage

printPrint