OMV

Sa preko 2.000 benzinskih pumpi u svojoj mreži, od kojih je 230 prilagođeno kamionima dok je preko 20 OMV pumpi za kamione projektovano tako da odgovara potrebama prevoznika, OMV omogućava nesmetano kretanje onima koji putuju, u čitavom podunavskom regionu. OMV pumpe su strateški postavljene duž glavnih transportnih pravaca srednje Evrope. One su se razvile u inovativne, višefunkcionalne servisne centre, koji nude visok kvalitet robe i usluga potrebnih na putu: goriva OMV-a ispunjavaju visoka očekivanja klijenata koji vode računa o kvalitetu. OMV goriva garantuju vrhunski učinak i štite motore i životnu sredinu. OMV BIXXOL predstavlja novu generaciju OMV premium motornih ulja za automobile i motore: Izvrsna svojstva maziva obezbeđuju punu zaštitu motora i smanjuju potrošnju goriva.

VIVA World of Enjoyment - na oko 1.000 OMV benzinskih pumpi pruža mesto za opuštanje: kafa najboljeg kvaliteta koji se može dobiti u kafeterijama, sveži sendviči i vruće, ukusne grickalice, zajedno sa asortimanom od 1.500 proizvoda čiji je izbor pažljivo prilagođen potrebama klijenata koji su na putu.

OMV kartica sa ROUTEX funkcijom je međunarodna kartica za gorivo i usluge i servisna kartica za komercijalna vozila iz voznog parka. Ona predstavlja ključ za bezgotovinsko plaćanje putarina i taksi za tunele, kao i servis u slučaju kvara. Njome se pojednostavljuje administracija i omogućava potpuno jasan uvid u sve transakcije. 

OMV Homepage

printPrint