BP

BP je jedna od najvećih kompanija u svetu u oblasti nafte i gasa, koja svoje klijente snabdeva gorivom za prevoz, energijom za grejanje i osvetljavanje, pruža usluge u maloprodaji, kao i petrohemijske proizvode za svakodnevnu upotrebu.  

Delatnosti rafinerija i plasiranja na tržište rašireni su svuda u Evropi, pri čemu BP poseduje ili ima udeo u nekoliko rafinerija po čitavom regionu. Maloprodajni objekti kompanije BP česta su slika u nekoliko evropskih zemalja. Sa preko 7.500 kvalitetnih lokacija širom Evrope, BP upravlja jednom od najvećih maloprodajnih mreža na ovom kontinentu.

BP PLUS kartice za gorivo komercijalnim klijentima svih veličina omogućavaju pristup nizu povoljnosti, kao što je bolja kontrola troškova za gorivo i pristup njihovoj raširenoj mreži pumpnih stanica. 

BP Cards

BP Homepage

printPrint