Dobrodošli na Grimaldi Lines!

04/10/2015

Nedavno se ROUTEX mreži pridružila jedna od vodećih evropskih kompanija za trajektni prevoz Grimaldi Lines.

Grimaldi Group Ro/Ro pruža usluge transporta na Mediteranu. Vlasnici kartica koje imaju ROUTEX logo sada mogu da rezervišu prolaz u lučkim poslovnicama širom Mediterana, uključujući i sve važne luke u Italiji i Grčkoj , kao i u Španiji i Severnoj Africi. Na stranici  www.routex.com na pretraživaču novih pumpi saznajte gde sve Vaša kartica može biti prihvaćena. Izaberite opciju “uključi putarine i usluge na putu“ kada pretražujete maršrute ili usluge na putu u zemlji.

printPrint