BP

BP jest jednym z największych na świecie koncernów ropy i gazu, zapewniając swoim klientom paliwa dla transportu, energię przetwarzaną na ciepło i światło, usługi detaliczne oraz petrochemiczne produkty do przedmiotów codziennego użytku.


Działania w zakresie rafinacji i marketingu są prowadzone w całej Europie, dzięki siedmiu własnym lub z udziałem rafineriom BP w całym regionie. Detaliczne stacje paliwowe BP to częsty widok w wielu krajach europejskich. Dzięki ponad 7500 nowoczesnym stacjom w całej Europie, BP prowadzi jedną z największych sieci handlowych na kontynencie.


Karta paliwowa BP PLUS zapewnia klientom detalicznym różnej wielkości dostęp do szerokiego zakresu świadczeń, w tym lepszej kontroli kosztów paliwa i do rozległej sieci stacji BP.

BP Cards

BP Homepage

printPrint